Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - martie)* 2019 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT23 01424 041-1 02724 97126 182-1 212
    Bunuri şi servicii20 54221 317-77521 78823 571-1 783
        Bunuri 15 51018 195-2 68416 07219 652-3 581
            Mărfuri generale15 50918 195-2 68616 03419 652-3 618
            Merchanting - export net3-338-38
                Merchanting - bunuri achiziţionate -66--66-66--66
                Merchanting - bunuri vândute 69-69105-105
        Servicii5 0323 1231 9105 7173 9191 797
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor6985564374039700
            Servicii de întreţinere şi reparaţii767421018121
            Servicii de transport1 5006208811 695779916
            Turism / Călătorii455751-296480887-406
            Servicii de construcţii10618871192196
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1077-67766-60
            Servicii financiare903456743837
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale18200-18126204-179
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 0214495731 175451724
            Alte servicii pentru afaceri1 0458262181 2681 326-58
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1418-6332310
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte01006-6
    Venituri primare1 5922 182-5891 7971 70691
        Remunerarea salariaţilor2212219721427186
        Venituri din investiţii962 100-2 0041431 614-1 471
            Venituri din investiţii directe91 765-1 756121 230-1 217
            Venituri din investiţii de portofoliu23214-19146253-206
            Venituri din alte investiţii0121-12110131-121
            Venituri din active de rezervă62-6273-73
        Alte venituri primare1 277591 2181 440641 375
    Venituri secundare8785413361 385904481
        Administraţia publică162407-244525791-267
        Alte sectoare716135580861115746
2. CONTUL DE CAPITAL272726477230742
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse122711518330151
    Transferuri de capital14901495910591
        Administraţia publică14901495610561
        Alte sectoare---28028
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 6094 328-720340179161
    Investiţii directe5642 081-1 5175041 753-1 249
        Participaţii la capital 371 860-1 8230848-848
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor37614-577-355-355
            Reinvestirea profiturilor-1 246-1 246-493-493
        Instrumente de natura datoriei528222306504906-401
    Investiţii de portofoliu671 885-1 817362-6831 046
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-8812-100-48-156108
            Participaţii la capital30-2353-47-12578
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-11834-152-1-3129
        Instrumente de natura datoriei1561 873-1 716410-527937
            Termen scurt10416872-3033
            Termen lung521 856-1 804408-497905
    Derivate financiare47047-390-39
    Alte investiţii1 4493631 086790-8911 681
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite574-2576132-1 1941 327
            Termen scurt1781735415-551966
            Termen lung397-175571-281-642361
        Împrumuturi5-4449-19-3921
            Termen scurt61112-5135-1853
            Termen lung-56-156100-53-21-33
        Credite comerciale şi avansuri859409450686330356
            Termen scurt40439410252330-78
            Termen lung455154404340434
        Alte creanţe / angajamente externe11010-813-20
            Termen scurt11010-913-22
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 482-1 482-1 278--1 278

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.