Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T3/2017 T4/2017 T1/2018 T2/2018 T3/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-86 134-87 869-86 814-87 539-88 624
ACTIVE63 53465 34468 51667 00467 652
    A. Investiţii directe5 5516 7277 2337 6917 602
        - Participaţii la capital*200324359365364
        - Instrumente de natura datoriei5 3516 4036 8737 3267 237
    B. Investiţii de portofoliu3 7053 7813 8293 9263 948
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4821 5091 4171 3551 441
        - Instrumente de natura datoriei2 2232 2722 4112 5702 506
    C. Derivate financiare1635404049
    D. Alte investiţii17 30417 69319 10419 99821 227
        - Alte participaţii956950931969979
        - Numerar şi depozite9 0569 1499 83310 32711 492
            - termen scurt8 4418 5648 8509 59110 691
            - termen lung615584983736801
        - Împrumuturi998770769736796
            - termen scurt27789149105203
            - termen lung721680620631592
        - Credite comerciale şi avansuri6 1336 6637 4227 8067 801
            - termen scurt4 1284 0224 3894 6604 629
            - termen lung2 0052 6413 0323 1453 171
        - Alte creanţe / angajamente externe161159147157157
            - termen scurt149147135144144
            - termen lung1211121212
    E. Active de rezervă36 95937 10638 30935 34834 824
        - Aur monetar3 6393 6123 5833 5823 403
        - Rezerva valutară33 32033 49434 72531 76631 421
PASIVE149 669153 214155 330154 544156 276
    A. Investiţii directe78 26281 94684 29785 29787 543
        - Participaţii la capital*51 95752 74754 98655 03656 474
        - Instrumente de natura datoriei26 30529 19929 31130 26131 069
    B. Investiţii de portofoliu24 95225 64527 29226 34926 604
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 1623 0263 3063 0072 967
        - Instrumente de natura datoriei21 79022 61823 98523 34223 637
    C. Derivate financiare1879423934
    D. Alte investiţii46 43745 54343 69842 85642 093
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite10 1389 9409 9269 2919 217
            - termen scurt3 4403 7303 8933 5643 718
            - termen lung6 6986 2096 0335 7275 499
        - Împrumuturi27 44826 94024 76723 49623 340
            - termen scurt1 8111 5711 7071 7271 844
            - termen lung25 63725 36923 06021 76921 496
        - Credite comerciale şi avansuri7 5047 3127 6538 1198 198
            - termen scurt7 1526 9427 2877 7417 829
            - termen lung352370366377369
        - Alte creanţe / angajamente externe168179189759150
            - termen scurt144151163734127
            - termen lung2328252423
        - DST (alocări)1 1791 1701 1611 1901 185

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.