Măsurile macroprudențiale adoptate de BNR pe linia implementării amortizoarelor de capital


În conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară, în anul 2016 Banca Națională a României a introdus cerințe suplimentare de capital constând în: amortizorul de conservare a capitalului; amortizorul anticiclic de capital; amortizorul pentru instituții sistemice (amortizorul O-SII); amortizorul pentru riscul sistemic. Deciziile privind introducerea amortizoarelor de capital au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 980 din 30.12.2015 (Ordinul nr. 11/2015 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) și Ordinul BNR nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital) și nr. 193 din 15.03.2016 (Ordinul BNR nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic).

Documentele pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:

Ordinul BNR nr. 11/2015 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015

Ordinul BNR nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015

Ordinul BNR nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 15.03.2016

Ordinul BNR nr. 8/2016 privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1043 din 23.12.2016

Introducerea amortizoarelor de capital menționate va avea efecte benefice atât pentru fiecare instituție de credit în parte, prin creșterea gradului de reziliență la posibile evoluții adverse, precum și pentru sectorul bancar în ansamblu, prin întărirea stabilității financiare.