Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2014 118 581,7 142 991,1 261 572,8 258,5 261 831,2 94 281,9 167 549,3 211 164,1
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 180 013,5 134 039,7 314 053,2 108,6 314 161,8 139 666,9 174 494,9 220 091,3
2016 T1 145 969,5 134 685,5 280 655,0 111,1 280 766,1 114 460,5 166 305,6 216 308,1
2016 T2 159 686,4 135 278,3 294 964,7 103,1 295 067,8 125 874,4 169 193,3 217 594,3
2016 T3 164 148,7 131 773,8 295 922,6 101,9 296 024,5 135 241,4 160 783,1 216 846,6
2016 T4 180 013,5 134 039,7 314 053,2 108,6 314 161,8 139 666,9 174 494,9 220 091,3
oct. 2016 166 627,9 129 878,6 296 506,4 98,4 296 604,8 145 330,6 151 274,1 218 754,2
nov. 2016 171 017,3 130 790,4 301 807,6 104,9 301 912,5 142 931,5 158 981,0 220 624,8
dec. 2016 180 013,5 134 039,7 314 053,2 108,6 314 161,8 139 666,9 174 494,9 220 091,3
ian. 2017 177 743,0 132 032,7 309 775,7 113,1 309 888,8 143 489,1 166 399,6 218 007,5
feb. 2017 179 171,6 132 990,7 312 162,3 117,2 312 279,5 143 024,3 169 255,2 219 805,2
variaţii procentuale anuale
2014 18,2 1,5 8,4 -12,7 8,4 43,8 -4,8 -3,3
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,4 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2016 T1 25,0 -2,7 9,9 -3,0 9,9 18,5 4,7 2,8
2016 T2 27,7 -0,4 13,1 -25,1 13,1 30,5 2,8 1,2
2016 T3 25,3 -0,6 12,2 -22,9 12,2 36,4 -2,3 1,2
2016 T4 20,4 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
oct. 2016 26,0 -2,2 11,9 -24,9 11,8 28,9 -0,8 2,0
nov. 2016 25,7 -2,1 11,9 -17,0 11,9 25,9 1,8 1,0
dec. 2016 20,4 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
ian. 2017 19,6 -2,4 9,1 -5,7 9,1 30,1 -4,2 0,9
feb. 2017 20,6 -1,5 10,1 5,2 10,1 26,5 -0,8 2,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica