Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2014 118 581,7 142 991,1 261 572,8 258,5 261 831,2 94 281,9 167 549,3 211 164,1
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2016 T4 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2017 T1 181 048,5 133 973,5 315 022,1 121,2 315 143,2 145 442,0 169 701,2 223 100,4
2017 T2 190 360,3 131 278,2 321 638,5 121,1 321 759,6 149 534,8 172 224,8 226 777,9
2017 T3 199 859,5 132 318,1 332 177,5 127,6 332 305,1 149 954,6 182 350,5 232 703,8
apr. 2017 186 115,5 132 928,0 319 043,5 125,8 319 169,3 153 382,1 165 787,2 223 266,0
mai. 2017 187 473,2 133 687,0 321 160,2 121,1 321 281,2 154 096,4 167 184,9 224 784,0
iun. 2017 190 360,3 131 278,2 321 638,5 121,1 321 759,6 149 534,8 172 224,8 226 777,9
iul. 2017 195 430,0 129 331,5 324 761,5 123,4 324 884,9 152 397,1 172 487,9 227 969,5
aug. 2017 198 599,7 131 566,1 330 165,8 128,3 330 294,1 157 462,5 172 831,7 229 468,1
sep. 2017 199 859,5 132 318,1 332 177,5 127,6 332 305,1 149 954,6 182 350,5 232 703,8
variaţii procentuale anuale
2014 18,2 1,5 8,4 -12,7 8,4 43,8 -4,8 -3,3
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2016 T4 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2017 T1 24,0 -0,5 12,2 9,0 12,2 27,1 2,0 3,1
2017 T2 19,2 -3,0 9,0 17,5 9,0 18,8 1,8 4,2
2017 T3 21,8 0,4 12,3 25,2 12,3 10,9 13,4 7,3
apr. 2017 22,3 -0,2 11,8 15,6 11,8 30,0 -1,0 3,2
mai. 2017 20,9 -1,3 10,5 17,9 10,5 23,7 0,6 3,2
iun. 2017 19,2 -3,0 9,0 17,5 9,0 18,8 1,8 4,2
iul. 2017 20,8 -2,2 10,4 24,5 10,4 17,5 4,9 5,5
aug. 2017 22,4 -1,4 11,7 23,9 11,7 16,3 7,8 6,5
sep. 2017 21,8 0,4 12,3 25,2 12,3 10,9 13,4 7,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica