Implementarea sancţiunilor internaţionale


Banca Naţională a României are următoarele atribuţii în materie de sancţiuni internaţionale incidente domeniului financiar-bancar:

 • supraveghează punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, conform dispoziţiilor art.17 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură publicitatea actelor prin care se instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în România, conform dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OUG nr.202/2008;
 • adoptă reglementări specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale;
 • dispune măsuri specifice sau sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei incidente;
 • participă, prin reprezentanţii desemnaţi, la şedinţele de lucru ale Consiliului Interinstituţional, înfiinţat în temeiul dispoziţiilor art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în conformitate cu dispozițiile art.3 din OUG nr.202/2008, actele prevăzute la art.1 alin.(1) din OUG nr.202/2008 sunt obligatorii în dreptul intern pentru toate autorităţile şi instituţiile publice din România, precum şi pentru persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României, în condiţiile reglementărilor care stabilesc regimul juridic al fiecărei categorii de acte. Sunt de directă aplicare rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite și regulamentele, deciziile Uniunii Europene.

Sancţiunile de impunere a măsurilor restrictive incidente domeniului de activitate sunt instituite prin instrumente juridice adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), de Uniunea Europeană (regulamente şi decizii), de alte organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, în condițiile art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 şi vizează, în special, blocarea fondurilor şi a resurselor economice, restricţii comerciale, restricţii privind operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi cu produsele militare, restricţii de călătorie, restricţii de transport şi comunicaţii, sancţiuni diplomatice sau în domeniile tehnico-ştiinţific, cultural ori sportiv.

Secţiunea Legislaţie conţine regulamentele și deciziile europene aplicabile instituţiilor aflate în aria de reglementare/supraveghere a BNR, care au ca obiect de reglementare şi impunerea de măsuri restrictive împotriva unor persoane şi entităţi statale şi nestatale.

Lista actualizată pe state, persoane, grupuri şi entităţi supuse regimurilor sancţionatorii adoptate atât la nivelul ONU, cât şi al UE este disponibilă pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe.

NOU:

 • Măsuri de protecție împotriva efectelor extrateritoriale ale sancțiunilor unilaterale impuse de SUA împotriva Iranului
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1101 al Comisiei din 3 august 2018 de stabilire a criteriilor de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta
  • Regulamentul delegat (UE) 2018/1100 al Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta
  • Regulamentul (CE) nr. 2271/1996 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta
  • Decizia delegată (UE) 2018/1102 a Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul
  • Notă de orientare Întrebări și răspunsuri: adoptarea actualizării „legii de blocaj"
  • Model pentru cererile de autorizare în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta („regulamentul”)
 •  Bunele practici ale Uniunii Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive
 •  Instrument de documentare referitor la regimul de sancțiuni împotriva Republicii Islamice Iran
 • Nota de informare privind sancţiunile UE care urmează a fi ridicate în temeiul Planului Comun şi Cuprinzător de Acţiune (PCCA)
 •  Nota de informare privind sancţiunile UE care urmează a fi ridicate în temeiul Planului Comun şi Cuprinzător de Acţiune (versiune actualizată la 23 octombrie 2016 - disponibilă numai în lb. engleză)