Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - noiembrie)* 2018 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL18 85911 2097 64820 16512 6857 480
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 6761672 5082 5791632 414
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII3012752827526313
3. SERVICII DE TRANSPORT5 6882 1603 5285 9652 5593 408
    Transport maritim157207-51139198-58
        pasageri02-1000
        mărfuri96183-8987175-91
        altele572136512131
    Transport aerian68261666659710-54
        pasageri348459-109371584-214
        mărfuri433110473412
        altele29312916524191149
    Transport rutier4 4401 0253 4154 7231 2643 458
        pasageri30227351126
        mărfuri4 2878113 4754 5941 0363 560
        altele123210-8793219-126
    Transport feroviar1141121123133-10
        pasageri11002-1
        mărfuri105959113115-2
        altele515-7914-4
    Transport pe canale navigabile interne693928684820
        pasageri010000
        mărfuri151412219-1
        altele492128462817
    Servicii de transport prin conducte6806866066
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri170161237
    Alte servicii auxiliare de transport7983-28389-5
    Servicii poştale şi de curierat6477-17100109-11
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 0482 806-7592 2483 345-1 097
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4127933038971314
    Servicii de construcţii în străinătate3693832734234307
    Servicii de construcţii în România4240248409
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII37195-15631178-149
7. SERVICII FINANCIARE25415110429021179
    Servicii financiare directe2031148923620038
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)513912541141
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE58700-64266713-647
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 5571 6481 9104 1371 8062 333
    Servicii de telecomunicaţii700574127736567170
    Servicii informatice2 4528931 5592 9261 0711 855
    Servicii informaţionale405182223473164309
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 7432 9038414 1123 289823
    Servicii de cercetare-dezvoltare204252-48244308-62
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 6661 1165491 8221 166656
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 0227722511 156768386
            Servicii juridice703137724131
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2367116622986146
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice71566749853643210
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice643344298665398270
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 8761 5363382 0461 815229
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice9684954731 036518517
            Servicii de arhitectură2310121133
            Servicii de inginerie491115372565134431
            Servicii ştiinţifice şi tehnice4563678845937982
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2739-115977-20
        Leasing operaţional40174-13243201-159
        Servicii comerciale2971989729221677
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte540628-88620804-187
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE6480-156983-12
    Servicii audio-vizuale1125-161122-14
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale5452164611
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2247-2626-2

*) Date revizuite
**) Date provizorii