Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2018

03.09.2018 - Tranzacţii cu instrucţiuni de plată - 2017
Date statistice

03.09.2018 - Rezervele internaţionale - august 2018
Comunicat de presă

04.09.2018 - Rezervele internaţionale - august 2018
Date statistice

05.09.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Iulie 2018
Date statistice

05.09.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iulie 2018
Date statistice

06.09.2018 - Buletin lunar 7/2018
Secțiune statistică

11.09.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2018
Date statistice

13.09.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.09.2018 - Balanța de plăți - Iulie 2018
Date statistice

13.09.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.09.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – iulie 2018
Comunicat de presă

14.09.2018 - Datoria externă - Iulie 2018
Date statistice

20.09.2018 - Centrala incidențelor de plăți - August 2018
Date statistice

24.09.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

24.09.2018 - Balanța de plăți
Revizuire date

24.09.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

25.09.2018 - Indicatori monetari - August 2018
Date statistice

25.09.2018 - Indicatori monetari – August 2018
Comunicat de presă

25.09.2018 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

25.09.2018 - Datoria externă
Revizuire date

25.09.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

26.09.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - august 2018
Date statistice

27.09.2018 - Buletin lunar 7/2018
Versiune integrală

28.09.2018 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2017
Comunicat de presă

28.09.2018 - Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) - 2017
Raport anual