Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2018

03.12.2018 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2018
Comunicat de presă

04.12.2018 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2018
Date statistice

04.12.2018 - Conturi naționale financiare - 2017
Raport anual

05.12.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Octombrie 2018
Date statistice

05.12.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Octombrie 2018
Date statistice

06.12.2018 - Buletin lunar 10/2018
Secțiune statistică

07.12.2018 - Balanța de plăți și poziția investițională a României - 2017
Raport anual

10.12.2018 - Raportul asupra stabilității financiare, decembrie 2018
Conferința de presă

12.12.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2018
Date statistice

14.12.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.12.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.12.2018 - Balanța de plăți - Octombrie 2018
Date statistice

14.12.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – octombrie 2018
Comunicat de presă

17.12.2018 - Datoria externă - Octombrie 2018
Date statistice

20.12.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Noiembrie 2018
Date statistice

28.12.2018 - Indicatori monetari - Noiembrie 2018
Date statistice

28.12.2018 - Indicatori monetari – Noiembrie 2018
Comunicat de presă

28.12.2018 - Buletin lunar 10/2018
Versiune integrală

31.12.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - noiembrie 2018
Date statistice