Brain Regain - 2018

Programul de selectare a specialiștilor români din străinatate


BNR pune la dispoziţia specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competenţă, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

Funcția Posturi Structura organizatorică Locația Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Economist principal 1 Direcția modelare și prognoze macroeconomice
Serviciul modele de prognoză macroeconomică
BNR Centrală 20 iunie 2018*
Economist principal 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
BNR Centrală 20 iunie 2018*
Expert principal 1 Direcția stabilitate financiară
BNR Centrală 20 iunie 2018*
Expert 1 Direcția operaţiuni de piaţă
Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaţionale
BNR Centrală 20 iunie 2018*
Expert 1 Direcția rezoluţie bancară
Serviciul monitorizarea implementării măsurilor de asigurare a soluționării instituțiilor de credit
BNR Centrală 20 iunie 2018*

* Termenul limită pentru primirea aplicațiilor a fost prelungit