Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - noiembrie)* 2018 (ianuarie - noiembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT78 90984 377-5 46784 66393 391-8 729
    Bunuri şi servicii71 92274 899-2 97877 76983 451-5 682
        Bunuri 53 06463 688-10 62557 60470 765-13 161
            Mărfuri generale53 05963 688-10 63057 59270 765-13 173
            Merchanting - export net3-311-11
                Merchanting - bunuri achiziţionate -238--238-326--326
                Merchanting - bunuri vândute 241-241337-337
        Servicii18 85911 2097 64820 16512 6857 480
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 6761672 5082 5791632 414
            Servicii de întreţinere şi reparaţii3012752827526313
            Servicii de transport5 6882 1603 5285 9652 5593 408
            Turism / Călătorii2 0482 806-7592 2483 345-1 097
            Servicii de construcţii4127933038971314
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii37195-15631178-149
            Servicii financiare25415110429021179
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale58700-64266713-647
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 5571 6481 9104 1371 8062 333
            Alte servicii pentru afaceri3 7432 9038414 1123 289823
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale6480-156983-12
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2247-2626-2
    Venituri primare3 0887 761-4 6703 2098 138-4 928
        Remunerarea salariaţilor878568221 00790914
        Venituri din investiţii4207 494-7 0754517 830-7 379
            Venituri din investiţii directe565 955-5 899476 206-6 156
            Venituri din investiţii de portofoliu109945-8381261 056-929
            Venituri din alte investiţii20594-57140568-530
            Venituri din active de rezervă237-237237-237
        Alte venituri primare1 7912101 5811 7552191 534
    Venituri secundare3 9001 7192 1803 6841 8021 883
        Administraţia publică7611 341-5805951 368-772
        Alte sectoare3 1383772 7613 0904342 655
2. CONTUL DE CAPITAL1 403131 3891 634291 607
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse2551324169429666
    Transferuri de capital1 14801 1489400940
        Administraţia publică1 13001 1309390939
        Alte sectoare17017000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 4137 413-3 9992 4418 104-5 663
    Investiţii directe1584 694-4 5357615 596-4 836
        Participaţii la capital 3523 728-3 374423 749-3 707
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3941 883-1 490421 511-1 468
            Reinvestirea profiturilor-331 845-1 882-2 238-2 238
        Instrumente de natura datoriei-197965-1 1647191 847-1 131
    Investiţii de portofoliu4853 187-2 7034093 023-2 611
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii83-25106-70-256184
            Participaţii la capital-21106-12945-113158
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii104-131234-118-14326
        Instrumente de natura datoriei4053 214-2 8084843 279-2 795
            Termen scurt18-3757245-61306
            Termen lung3863 250-2 8662393 339-3 100
    Derivate financiare-650-6581081
    Alte investiţii2 971-4693 4412 621-5153 136
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu5-58-8
        Numerar şi depozite2 291-8903 1831 193-4871 679
            Termen scurt2 1113881 7241 017477539
            Termen lung181-1 2771 459176-9641 139
        Împrumuturi64-1 0221 08755-1 6151 669
            Termen scurt-59-450391147297-149
            Termen lung124-573696-91-1 9121 819
        Credite comerciale şi avansuri6011 422-8241 3931 619-228
            Termen scurt6211 356-7374121 610-1 198
            Termen lung-2367-879838972
        Alte creanţe / angajamente externe820-13-24-318
            Termen scurt836-27-25-293
            Termen lung0-16130-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-137--137-1 431--1 431

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.